Nowe wyzwania dla organizacji i walka z nadużyciami w sektorze publicznym.

Wiedza

Poznanie zasad funkcjonowanie rejestru umów. Atutem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień problematycznych i niejasnych, o których mowa w analizowanych przepisach i dokumentach.

Umiejętności

Nabycie umiejętności w zakresie poprawnego interpretowania przepisów prawnych w zakresie nowego obowiązku związanego z rejestracją umów w rejestrze

PROGRAM SZKOLENIA

Obowiązkowy rejestr umów – nowe wyzwanie dla organizacji

1. Podstawa prawna – ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

2. Uzasadnienie i cel nowelizacji – prawo dostępu do informacji publicznej

3. Obowiązek prowadzenia rejestru umów – rola Ministra Finansów

4. Podmioty zobowiązane do wprowadzania umów do rejestru oraz podmioty wyłączone z obowiązku wprowadzania umów do rejestru

5. Definicja umowy – problemy interpretacyjne

6. Umowy podlegające obowiązkowi wprowadzenia do rejestru oraz umowy wyłączone z obowiązku wprowadzenia do rejestru

7. Progi kwotowe

8. Od kiedy prowadzony jest rejestr?

9. Zakres danych podlegających obowiązkowi udostępnienia w rejestrze

10. Informacje, które nie powinny być umieszczane w rejestrze

11. Dostęp do rejestru umów w kontekście ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych

12. Forma umowy:

  • forma pisemna
  • forma dokumentowa
  • forma elektroniczna
  • forma szczególna
  • forma ustna

13. Poszczególne rodzaje umów (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa sprzedaży etc.)

14. Umowa a faktura

15. Terminy na wprowadzenie danych do rejestru

16. Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych

17. Kto ma dostęp do informacji zamieszczonych w rejestrze?

18. Odpowiedzialność za zamieszczanie danych w rejestrze

19. Sankcje za naruszenie obowiązku rzetelnego prowadzenia rejestru

20. Jak sprawnie i skutecznie wprowadzić system rejestru umów w organizacji

Komentarze są wyłączone.