Ryzyko korupcji i konfliktu interesów w pracy radnego, czyli jak nie złamać swojej kariery przez nieświadomość prawa i zasad


Cele szkolenia
Podniesienie praktycznych kompetencji radnych w zakresie:

  • unikania pułapek prawa karnego związanych z przestępstwami korupcyjnymi
  • przestrzegania obowiązujących przepisów i ograniczeń antykorupcyjnych
  • rozpoznawania i unikania konfliktu interesów
  • zasad przyjmowania upominków i zaproszeń
  • nadzoru nad organami wykonawczymi samorządu

1. Skąd się biorą nadużycia? Metody racjonalizacji

2. Przestępstwa korupcyjne, zasady odpowiedzialności karnej i pułapki prawa karnego czyhające na radnych

3. Zasady właściwego postępowania w sytuacji korupcyjnej

4. Ćwiczenie – czy to przestępstwo?

5. Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać?

6. Ćwiczenie – czy należy się wyłączyć?

7. Przepisy i ograniczenia antykorupcyjne dotyczące radnych

8. Prezenty, świadczenia, przysługi – gdzie się kończy uprzejmość, a zaczyna korupcja? Dowody wdzięczności

9. Ćwiczenie – przyjąć czy odmówić?

10. Rola radnego w zapewnieniu uczciwego funkcjonowania administracji i jednostek samorządowych

Komentarze są wyłączone.