Szkolenia dla strefy budżetowej

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych
(terminy, obieg, adresaci, odpowiedzialność w zakresie sporządzania sprawozdań)

2. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz ich powiązanie z księgami rachunkowymi

 • Rb-27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-28 S -  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-27 ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 • Rb-NDS –  sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 • Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gmin
 • Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
 • Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
 • Rb-N – sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb- UZ -sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
 • Rb- UN - sprawozdanie uzupełniające o stanie należności

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY