Szkolenia dla strefy budżetowej

Warszawa

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

Podatki i rachunkowość

Warszawa

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem 2018-03-23
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2018-03-23
Jak dobrze przygotować się do kontroli podatkowej i celno-skarbowej?
Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w pigułce
2018-04-12

Kadry i płace

Warszawa

Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 2017 - 2018
z uwzględnieniem kwot wolnych obowiazujących od 1.01.2018
2018-03-07
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2018-03-13
Prawo Pracy 2018 2018-03-14
Urlopy i nieobecności w pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018-03-14
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 2018-03-20
Akta osobowe pracowników 2018 - 2019
z uwzględnieniem planowanych zmian, dotyczących elektronizacji i skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
2018-03-26

Ubezpieczenia

Warszawa

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w szkodach z OC ogólnego 2018-02-27
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2018-03-15
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw
Czy z ubezpieczycielem można się dogadać?
2018-03-16
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2018-03-19
Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2018-03-22
Szkody osobowe w ubezpieczeniach komunikacyjnych 2018-04-12

Inne

Warszawa

Kurs przygotowujący do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego
4 dni - weekendy
2018-05-19

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY