Szkolenia dla strefy budżetowej

Warszawa

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

Podatki i rachunkowość

Warszawa

Faktury VAT w praktyce 2019-02-28
Zwolnienia przedmiotowe oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 2019-03-08
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-03-21
Leasing w polskim prawie - aspekty podatkowe 2019-03-22
Faktury VAT w praktyce 2019-03-28
Zwolnienia przedmiotowe oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 2019-04-04

Kadry i płace

Warszawa

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe 2019
z uwzględnieniem nowych okresów przechowywania dokumentów
2019-02-28
Czas pracy 2019
z uwzględnieniem RODO oraz nowych zasad prowadzenia dokumentacji dot. czasu pracy
2019-03-01
Pracownicze Plany Kapitałowe
Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego. Korzyści dla pracowników Nowe wyzwania dla działów HR
2019-03-06
Prawo Pracy 2019
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe, nowe formularze ZUS
2019-03-11
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019
z uwzględnieniem RODO, aktualnego orzecznictwa oraz zmian w zasadach opodatkowania świadczeń
2019-03-14

Ubezpieczenia

Warszawa

Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2019-02-27
Odpowiedzialność Cywilna przewoźnika 2019-03-04
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2019-03-05
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2019-03-07
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB
Machinery Breakdown w standardzie Munich Re oraz ubezpieczenia CPM
2019-03-08
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw
Czy z ubezpieczycielem można się dogadać?
2019-03-13
Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2019-03-20
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w praktyce przedsiębiorstw 2019-03-22
O ubezpieczeniach najprościej jak się da
2 dni
2019-04-01
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2019-04-08
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw
Czy z ubezpieczycielem można się dogadać?
2019-04-25
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w praktyce przedsiębiorstw 2019-05-17

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY