Szkolenia dla strefy budżetowej

Warszawa

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

Poniżej prezentujemy szkolenia w wersji otwartej. Z przyjemnością przeprowadzimy je również jako szkolenie wewnętrzne w Państwa instytucji lub innym wskazanym miejscu. W formie szkoleń wewnętrznych realizujemy także inne tematy niż proponowane poniżej. Zapraszamy więc do kontaktu.

zobacz więcej informacji - Szkolenia Wewnętrzne


 logo= DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Podatki i rachunkowość

Warszawa

Przegląd krajowych standardów rachunkowości 2019-05-07
Podatek od nieruchomości w Gminach – przyjazny e-urząd
podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych
2019-05-08
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-05-17
Faktury VAT w praktyce 2019-05-23
Środki trwałe – aspekty rachunkowe 2019-06-05
Środki trwałe – aspekty podatkowe 2019-06-06
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-06-07
Sprawozdania finansowe wg polskiego prawa bilansowego
2 dni
2019-06-11

Kadry i płace

Warszawa

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie 2019-05-20
Dokumentacja pracownicza i akta osobowe 2019
z uwzględnieniem nowych okresów przechowywania dokumentów
2019-05-21
Czas pracy 2019
z uwzględnieniem RODO oraz nowych zasad prowadzenia dokumentacji dot. czasu pracy
2019-05-22
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019
z uwzględnieniem RODO, aktualnego orzecznictwa oraz zmian w zasadach opodatkowania świadczeń
2019-05-22
Prawo Pracy 2019
RODO, Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe
2019-05-23
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019
z uwzględnieniem RODO, aktualnego orzecznictwa oraz zmian w zasadach opodatkowania świadczeń
2019-06-14

Ubezpieczenia

Warszawa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w praktyce przedsiębiorstw 2019-05-22
Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2019-05-28
Szkody komunikacyjne – aktualne problemy, zmiany i tendencje rozwojowe
w tym wyrok TSUE z dnia 28.11.2017
2019-05-29
CAR/EAR - Ubezpieczenia budowy i montażu według standardu monachijskiego 2019-05-30
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2019-06-06
Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce 2019-06-12
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw
Czy z ubezpieczycielem można się dogadać?
2019-06-13
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2019-06-26

Inne

Warszawa

Obowiązkowe szkolenie dla brokerów ubezpieczeniowych
Zakres tematyki określony w ustawie, zał. Dział II pkt 2) do 8)
2019-06-07
Obowiązkowe szkolenie dla agentów ubezpieczeniowych
Zakres tematyki określony w ustawie, zał. Dział II pkt 2) do 8)
2019-06-14

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY