Szkolenia dla strefy budżetowej

Warszawa

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

Poniżej prezentujemy szkolenia w wersji otwartej. Z przyjemnością przeprowadzimy je również jako szkolenie wewnętrzne w Państwa instytucji lub innym wskazanym miejscu. W formie szkoleń wewnętrznych realizujemy także inne tematy niż proponowane poniżej. Zapraszamy więc do kontaktu.

zobacz więcej informacji - Szkolenia Wewnętrzne


 logo= DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Podatki i rachunkowość

Warszawa

Podatek VAT 2019 - zagadnienia wybrane
najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe
2019-09-26
Podatek VAT dla zaawansowanych
2 dni
2019-10-03
Środki trwałe – aspekty podatkowe 2019-10-10
Zwolnienia przedmiotowe oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 2019-10-10
Faktury VAT w praktyce 2019-10-11
Środki trwałe – aspekty rachunkowe 2019-10-11
Podatek VAT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-10-24
Sprawozdania finansowe wg polskiego prawa bilansowego
2 dni
2019-11-05
Środki trwałe – aspekty podatkowe 2019-11-06

Kadry i płace

Warszawa

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019
z uwzględnieniem RODO, aktualnego orzecznictwa oraz zmian w zasadach opodatkowania świadczeń
2019-09-19
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-09-19
Dokumentacja pracownicza i akta osobowe 2019
z uwzględnieniem nowych okresów przechowywania dokumentów
2019-09-27
Dokumentacja pracownicza i akta osobowe 2019
z uwzględnieniem nowych okresów przechowywania dokumentów
2019-10-23

Ubezpieczenia

Warszawa

Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2019-09-24
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2019-09-25
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw
Czy z ubezpieczycielem można się dogadać?
2019-10-01
Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2019-10-02
Prawne problemy likwidacji szkód 2019-10-09
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w praktyce przedsiębiorstw 2019-10-10
CAR/EAR - Ubezpieczenia budowy i montażu według standardu monachijskiego 2019-10-16
Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce 2019-10-17
Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) 2019-10-23
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB
Machinery Breakdown w standardzie Munich Re oraz ubezpieczenia CPM
2019-10-24
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2019-10-25
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2019-11-05
Polisy cybercrime - ubezpieczenie od ryzyk związanych z włamaniem do systemów informatycznych 2019-11-07

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY