Szkolenia dla strefy budżetowej

Warszawa

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

Podatki i rachunkowość

Warszawa

Zamknięcie roku 2018
ujęcie bilansowe i podatkowe

2 dni
2018-11-05
Podatek VAT 2018/2019 oraz aktualne problemy 2018-11-06
Środki trwałe – kompendium wiedzy
2 dni
2018-11-15
Leasing w polskim prawie
2 dni
2018-11-15
Zwolnienia przedmiotowe oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 2018-11-23

Kadry i płace

Warszawa

Prawo Pracy 2018/2019
z uwzględnieniem RODO
2018-11-04
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018
z uwzględnieniem RODO
2018-11-14
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018
z uwzględnieniem RODO
2018-12-05
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 2018/2019
2 dni
2018-12-13
Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od świadczeń pracowniczych w 2018
na bazie najnowszych wyjaśnień MF, KIS, ZUS oraz wyrokach sądów
2018-12-13

Prawo

Warszawa

KPA dla nieprawników 2018-11-09
Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem 2018-11-23

Ubezpieczenia

Warszawa

Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw
Czy z ubezpieczycielem można się dogadać?
2018-10-29
Międzynarodowe szkody komunikacyjne
dla kierowców
2018-10-30
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej małego i średniego przedsiębiorcy 2018-11-05
Likwidacja szkód komunikacyjnych
aspekty prawne
2018-11-06
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń i rozpatrywania reklamacji - dyrektywa IDD 2018 2018-11-07
Szkody osobowe w ubezpieczeniach komunikacyjnych 2018-11-14
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2018-11-21
Gwarancje ubezpieczeniowe 2018-11-22
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2018-11-28
O ubezpieczeniach najprościej jak się da
2 dni
2018-12-03
Ubezpieczenia transportowe w praktyce 2018-12-05
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń i rozpatrywania reklamacji - dyrektywa IDD 2018 2018-12-06
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB
Machinery Breakdown w standardzie Munich Re oraz ubezpieczenia CPM
2018-12-12
Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) 2018-12-13
Szkody osobowe w praktyce kancelarii odszkodowawczej 2018-12-17

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY