Szkolenia dla strefy budżetowej

Warszawa

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

Podatki i rachunkowość

Warszawa

Podróże służbowe i samochód w firmie
najnowsze problemy i orzecznictwo
2017-10-27
Inwentaryzacja środków trwałych w jednostkach budżetowych 2017-11-14
Zmiany w JPK. Podzielona płatność w VAT. Split Payment. Kolejna rewolucja dla podatników 2017-11-17
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017 2017-12-04

Finanse i controlling

Warszawa

Sprawozdanie finansowe, przychody i koszty, rachunek przepływów pieniężnych w MSR/MSSF
2 dni
2017-10-26
Pozycje bilansowe, aktywa i pasywa w MSR/MSSF
2 dni
2017-11-09
Instrumenty finansowe oraz wybrane standardy narzędziowe w MSR/MSSF
2 dni
2017-11-16
Konsolidacja sprawozdań finansowych, połączenia przedsięwzięć, podmioty powiązane
2 dni
2017-11-20
US GAAP - ogólna charakterystyka regulacji oraz związanych z nimi interpretacji
2 dni
2017-11-27

Kadry i płace

Warszawa

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-09-26
Prawo Pracy 2017
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna
2017-10-12
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-10-13
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla zaawansowanych
2 dni
2017-10-26
Urlopy i nieobecności w pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem 2017-10-26
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2017-10-27
Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2017 2017-11-08
Korekty wynagrodzeń a składki i podatek 2017-11-24
Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń 2017-11-30

Prawo

Warszawa

Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach
od 1 czerwca 2017
2017-10-10
Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem 2017-10-20
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2017-10-27

Ubezpieczenia

Warszawa

Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw
Czy z ubezpieczycielem można się dogadać?
2017-10-20
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2017-10-23
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2017-10-26
Prawne problemy likwidacji szkód 2017-10-30
Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2017-11-08
Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w szkodach z OC ogólnego 2017-11-13
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej małego i średniego przedsiębiorcy 2017-11-16

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY