Szkolenia dla strefy budżetowej

Warszawa

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

Poniżej prezentujemy szkolenia w wersji otwartej. Z przyjemnością przeprowadzimy je również jako szkolenie wewnętrzne w Państwa instytucji lub innym wskazanym miejscu. W formie szkoleń wewnętrznych realizujemy także inne tematy niż proponowane poniżej. Zapraszamy więc do kontaktu.

zobacz więcej informacji - Szkolenia Wewnętrzne


 logo= DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Kadry i płace

Warszawa

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 2020-03-18
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 2020-04-20
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 2020-05-15

Ubezpieczenia

Warszawa

APK i nowy wzór rekomendacji dla brokerów ubezpieczeniowych 2020-03-13
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw 2020-03-16
CAR/EAR - Ubezpieczenia budowy i montażu według standardu monachijskiego 2020-03-17
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB
Machinery Breakdown w standardzie Munich Re oraz ubezpieczenia CPM
2020-03-19
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2020-03-20
Prawne problemy likwidacji szkód 2020-03-25
Ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenie kredytu kupieckiego 2020-03-26
Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) 2020-03-27
Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2020-03-30
Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce 2020-04-01
CAR/EAR - Ubezpieczenia budowy i montażu według standardu monachijskiego 2020-04-02
Polisy cybercrime - ubezpieczenie od ryzyk związanych z włamaniem do systemów informatycznych 2020-04-03
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB
Machinery Breakdown w standardzie Munich Re oraz ubezpieczenia CPM
2020-04-06
Ubezpieczenia OC ogólne w praktyce przedsiębiorstw 2020-04-07
Ustawa o pozwach grupowych
Pierwszy krok do amerykanizacji polskiego prawa?
2020-04-16
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw 2020-04-17
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2020-04-21
Prawne problemy likwidacji szkód 2020-04-23
Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) 2020-04-24
Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2020-04-27
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2020-04-29
Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce 2020-05-07
Ubezpieczenia OC ogólne w praktyce przedsiębiorstw 2020-05-08

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY