Szkolenia dla strefy budżetowej

Warszawa

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

Poniżej prezentujemy szkolenia w wersji otwartej. Z przyjemnością przeprowadzimy je również jako szkolenie wewnętrzne w Państwa instytucji lub innym wskazanym miejscu. W formie szkoleń wewnętrznych realizujemy także inne tematy niż proponowane poniżej. Zapraszamy więc do kontaktu.

zobacz więcej informacji - Szkolenia Wewnętrzne


 logo= DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Podatki i rachunkowość

Warszawa

Sprawozdania finansowe wg polskiego prawa bilansowego
2 dni
2019-11-05
Środki trwałe – aspekty podatkowe 2019-11-06
Podatek VAT 2019 - 2020 - zmiany oraz aktualne problemy 2019-11-07

Kadry i płace

Warszawa

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019
z uwzględnieniem RODO, aktualnego orzecznictwa oraz zmian w zasadach opodatkowania świadczeń
2019-11-26

Ubezpieczenia

Warszawa

Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce 2019-10-22
Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) 2019-10-23
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB
Machinery Breakdown w standardzie Munich Re oraz ubezpieczenia CPM
2019-10-29
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2019-10-30
Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce 2019-11-25
Polisy cybercrime - ubezpieczenie od ryzyk związanych z włamaniem do systemów informatycznych 2019-11-26
Ubezpieczenie OC działalności wg klauzul brokerskich 2019-11-27
Prawne problemy likwidacji szkód 2019-12-02
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2019-12-03
Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności cywilnej według normy ISO 31.000 (2018)
warsztaty dla Brokerów
2019-12-04
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2019-12-09
CAR/EAR - Ubezpieczenia budowy i montażu według standardu monachijskiego 2019-12-11
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw
Czy z ubezpieczycielem można się dogadać?
2019-12-16
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w praktyce przedsiębiorstw 2019-12-17
Ubezpieczenie D&O i karnoskarbowe 2019-12-18

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY