Szkolenia dla strefy budżetowej

Warszawa

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

Podatki i rachunkowość

Warszawa

Podatek VAT 2018/2019 oraz aktualne problemy 2018-09-20
Faktury VAT w praktyce 2018-10-04
Podatek VAT 2018/2019 oraz aktualne problemy 2018-10-11
Środki trwałe – kompendium wiedzy
2 dni
2018-10-18
Leasing w polskim prawie
2 dni
2018-10-18
Zwolnienia przedmiotowe oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 2018-11-23
Środki trwałe – kompendium wiedzy
2 dni
2018-11-29
Leasing w polskim prawie
2 dni
2018-11-29
Przychody i koszty podatkowe - bieżące problemy i sposoby ich rozwiązania 2018-12-07

Kadry i płace

Warszawa

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018
z uwzględnieniem RODO
2018-09-18
Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od świadczeń pracowniczych w 2018
na bazie najnowszych wyjaśnień MF, KIS, ZUS oraz wyrokach sądów
2018-09-20
Prawo Pracy 2018/2019
z uwzględnieniem RODO
2018-09-21
Czas pracy 2018 w świetle najnowszych zmian 2018-10-05
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018
z uwzględnieniem RODO
2018-10-11
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych po zmianach 2018/2019 2018-10-12
Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od świadczeń pracowniczych w 2018
na bazie najnowszych wyjaśnień MF, KIS, ZUS oraz wyrokach sądów
2018-10-18
Lista płac 2018/2019 2018-10-19
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 2018/2019
2 dni
2018-10-25
Prawo Pracy 2018/2019
z uwzględnieniem RODO
2018-10-29
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 2018/2019
2 dni
2018-12-13

Prawo

Warszawa

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem 2018-09-17
Kontrola w administracji publicznej
praktyczny przewodnik 2018
2018-10-05
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
praktyczny poradnik 2018
2018-10-11
Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków
praktyczny przewodnik 2018
2018-10-15
Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem 2018-10-22

Ubezpieczenia

Warszawa

Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2018-10-08
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2018-10-10
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w praktyce przedsiębiorstw 2018-10-11
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2018-10-15
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw
Czy z ubezpieczycielem można się dogadać?
2018-10-29
Międzynarodowe szkody komunikacyjne
dla kierowców
2018-10-30
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej małego i średniego przedsiębiorcy 2018-11-05
Likwidacja szkód komunikacyjnych
aspekty prawne
2018-11-06
Szkody osobowe w ubezpieczeniach komunikacyjnych 2018-11-14
Szkody osobowe w praktyce kancelarii odszkodowawczej 2018-11-21
Gwarancje ubezpieczeniowe 2018-11-22
O ubezpieczeniach najprościej jak się da
2 dni
2018-12-03
Ubezpieczenia transportowe w praktyce 2018-12-07
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB
Machinery Breakdown w standardzie Munich Re oraz ubezpieczenia CPM
2018-12-12
Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) 2018-12-13

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY