Szkolenia dla strefy budżetowej

Szkolenia wewnętrzne dla sfery budżetowej

Szkolenia wewnętrzne są przygotowywane na indywidualne zamówienie instytucji. Opierają się na programie bazowym, który jest dopasowany do potrzeb i specyfiki działalności danej firmy/jednostki.
Często nazywane są „szytymi na miarę”, ponieważ są dedykowane określonej grupie odbiorców pochodzących z jednego podmiotu a program oraz metodologia prowadzenia szkolenia uwzględnia oczekiwania, potrzeby i specyfikę funkcjonowania podmiotu. Podczas organizacji szkolenia brana jest pod uwagę także kultura i klimat organizacji.

Klient i Instytut Szkoleniowy A&D wspólnie więc określają poziom, zakres i cel zajęć. Pozwala to uzyskać największą efektywność szkolenia. W czasie szkolenia analizowane są realne przykłady z życia zawodowego uczestników a oni sami mają okazję do wymiany własnych doświadczeń.

Programy organizowanych przez nas szkoleń przygotowywane są przez ekspertów, wykładowców i trenerów posiadających fachową wiedzę. Nasi Eksperci to bowiem ludzie, którzy posiadają dużą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Mają różne tytuły, zajmują różne stanowiska i pracują w różnych instytucjach, ale łączy ich jedno - chęć dzielenia się wiedzą z innymi. Prowadzone przez nich szkolenia to nie tylko wykłady, ale także przykłady z codziennych zawodowych doświadczeń oraz odpowiedzi na zadawane pytania.

Szkolenie wewnętrzne może być realizowane zarówno w siedzibie Klienta jak i w wybranym obiekcie turystycznym. Istnieje również możliwość elastycznego doboru terminu i ram czasowych.

Szkolenia zamknięte są również świetnym miejscem integracji pracowników oraz poprawy komunikacji i jakości współpracy w instytucji. Często układają się one w dłuższy program rozwoju kompetencji pracowników.

Przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne już nawet dla kilku osób.

Warto skorzytać z takiej formuły!

Opinie i Referencje

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami uczestników naszych szkoleń otwartych oraz wewnętrznych. Być może ułatwią one Państwu podjęcie decyzji o skorzystaniu z naszej oferty.

zobacz - Opinie i referencje

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami:

- telefonicznego: +48 22 403 40 94
- e-mailowego: wewnetrzne@ad.edu.pl


NOWY