Szkolenia dla strefy budżetowej

Profesjonalne nagrania

Szkolenia i doradztwo w zakresie rozwijania umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych, w tym medialnych

Świetna okazja dla Państwa, aby w dyskretnej atmosferze skutecznie poćwiczyć wystąpienie, uzyskać trafne, praktyczne i skuteczne wskazówki dotyczące autoprezentacji przed kamerą, skonsultować czy potwierdzić swoje umiejętności.
Finalnie otrzymują Państwo konkret - produkt w postaci filmu - wedle potrzeb – tematycznego, produktowego, instruktażowego, jak najtrafniej oraz korzystnie ukazującego Państwa wystąpienie i przekaz.
Filmowy zapis szkolenia, prezentacji, instruktażu itp. na rzecz odbiorcy oznacza też zgodę na ponowne odtwarzanie danego materiału filmowego w ciągu 12 miesięcy od momentu jego dostarczenia klientowi.  To doskonała możliwość wielokrotnego powrotu do danych zagadnień oraz umieszczenia materiału na własnej stronie internetowej, w intranecie dla potrzeb kolejnych pracowników Państwa firmy czy na platformach internetowych.
Jeżeli jest potrzeba wyłącznie nagrania filmów w odpowiedniej formule, jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Doświadczeni i życzliwi prowadzący, nowoczesny sprzęt, bardzo dobra atmosfera współpracy.
Zapraszamy

Działania dla urzędów marszałkowskich, wojewódzkich….

Zapraszamy na stworzone pod Państwa cele i potrzeby szkolenia i doradztwo dotyczące doskonalenia wystąpień medialnych, oferując jako produkt profesjonalny film podkreślający Państwa działania.
Zapewnimy Państwu fachowe wsparcie w przedstawianiu Państwa interesujących inicjatyw, projektów i osiągnięć, co znakomicie przybliża zakres i specyfikę działania urzędów dedykowanemu lub szerokiemu gronu odbiorców, jak i promuje dany urząd.
Filmowy zapis szkolenia, prezentacji, instruktażu itp. na rzecz odbiorcy oznacza też zgodę na ponowne odtwarzanie danego materiału filmowego w ciągu 12 miesięcy od momentu jego dostarczenia klientowi.  To doskonała możliwość wielokrotnego powrotu do danych zagadnień oraz umieszczenia materiału na własnej stronie internetowej, w intranecie dla potrzeb kolejnych pracowników Państwa firmy czy na platformach internetowych.
Doświadczeni i życzliwi prowadzący, nowoczesny sprzęt, bardzo dobra atmosfera współpracy.
Zapraszamy

Szkolenia i doradztwo dedykowane pracownikom naukowym uczelni wyższych

W dobie ekspansji nowoczesnych technologii i w kontekście konkurencyjnej oferty ośrodków akademickich i badawczych, umiejętności wystąpień medialnych zyskują na znaczeniu. Zapraszamy Państwa do nagrań filmów prezentujących Państwa sylwetki. Produkt ten znakomicie wykorzystają Państwo przedstawiając swój wizerunek naukowy, badawczy lub treści merytoryczne w trakcie komunikacji on-line ze studentami.
Zainteresowanym oferujemy także indywidualną pracę z trenerami w celu ukierunkowania przez przedstawicieli Uczelni sposobu i metod przedstawiania profilu naukowego i badawczego w multimediach. Efektem jest przygotowanie skryptu do noty biograficznej video przystępnie prezentującej np. zainteresowania badawcze, metody dydaktyczne, kluczowe osiągnięcia.
Budowanie praktycznych umiejętności prezentacji profilu przed kamerą pozwala rozwinąć możliwości prezentacyjne i przygotować doskonałą bazę do czekających Państwa wystąpień medialnych, w tym - przekazów wiedzy on line.

Otrzymują Państwo profesjonalny film prezentujący Państwa sylwetkę jako człowieka, naukowca, badacza; promujący dany kierunek działania czy Uczelnię. Zyskują Państwo unikalne wskazówki od praktyków mających szerokie doświadczenia medialne i rozwojowe.
Filmowy zapis szkolenia, prezentacji, instruktażu itp. na rzecz odbiorcy oznacza też zgodę na ponowne odtwarzanie danego materiału filmowego w ciągu 12 miesięcy od momentu jego dostarczenia klientowi.  To doskonała możliwość wielokrotnego powrotu do danych zagadnień oraz umieszczenia materiału na własnej stronie internetowej, w intranecie dla potrzeb kolejnych pracowników Państwa firmy czy na platformach internetowych.
Doświadczeni i życzliwi prowadzący, nowoczesny sprzęt, bardzo dobra atmosfera współpracy.


NOWY