Szkolenia dla strefy budżetowej

Szkolenia dla Oświaty

Warszawa

Zatrudnianie nauczycieli
nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
- 2017-02-02

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem w oświacie - 2017-02-28

Katowice

Zatrudnianie nauczycieli
nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
- 2017-02-21

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem w oświacie - 2017-03-16


NOWY