Szkolenia dla strefy budżetowej

Kontrola zarządcza

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

Program szkolenia

1. Pojęcie kontroli zarządczej

2. Różnice między kontrolą a audytem, między kontrolą finansową a kontrolą zarządczą

3. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach administracji publicznej

4. Cele kontroli zarządczej

 • w jakim celu wprowadzamy mechanizmy kontrolne wskazane w standardach kontroli zarządczej

5. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie obowiązków wynikających z ich treści dla jednostki administracji publicznej

 • środowisko wewnętrzne
 • cele i zarządzanie ryzykiem
 • mechanizmy kontroli
 • informacja i komunikacja
 • monitorowanie i ocena

6. Podział obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach

7. Planowanie celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem w jednostce

8. Raportowanie osiągania celów i realizacji zadań

9. Zasady zarządzania ryzykiem

 • wyjaśnienie podstawowych definicji
 • cele i zasady zarządzania ryzykiem

10. Samoocena systemu kontroli zarządczej

 • korzyści i ograniczenia
 • etapy postępowania

11. Składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce

 • źródła zapewnienia
 • konsekwencje złożenia oświadczenia

12. Przykładowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostce

13. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych


NOWY