Szkolenia dla strefy budżetowej

Zwolnienia przedmiotowe oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

Kalendarz

Olsztyn

Zwolnienia przedmiotowe oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 2019-05-17

Program szkolenia

1. Zwolnienia przedmiotowe

 • zwolnienia odszkodowań
 • zwolnienia nagród i wygranych
 • zwolnienia zasiłków i innych kwot pomocowych
 • zwolnienia związane ze stosunkiem pracy (pracownicze)
 • zwolnienia dotyczące nieruchomości
 • zwolnienia dotyczące emerytów, rencistów i kombatantów
 • zwolnienia stypendiów
 • zwolnienia dotacji, subwencji
 • zwolnienia niektórych dochodów kapitałowych
 • zwolnienia niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 • zwolnienia niektórych przychodów z działalności gospodarczej

2. Koszty uzyskania przychodów

 • definicja kosztów uzyskania przychodów
 • przyporządkowanie kosztów uzyskania przychodów do źródła ich pozyskania
 • poniesienie kosztu
 • celowość wydatku i związek z przychodem
 • wydatki budzące wątpliwości organów podatkowych: usługi marketingowe i inne usługi niematerialne, wydatki na ubiór dla przedsiębiorcy i pracowników, wydatki na reprezentację
 • koszty pracownicze
 • podział kosztów między działalność opodatkowaną i nieopodatkowaną (np. rolniczą)
 • potrącalność kosztów bezpośrednio związanych z przychodem i innych w czasie, dzień poniesienia kosztu
 • koszty zaniechanych inwestycji
 • koszty z tytułu wynagrodzeń oraz narzutów na wynagrodzenia
 • koszty zbycia nieruchomości
 • ryczałtowe koszty uzyskania przychodu
 • wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodu

Cena szkolenia: 390 PLN + 23% VAT

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY