Szkolenia dla strefy budżetowej

Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Kadra kierownicza i kluczowi pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za zarządzanie informacją oraz komunikowanie z otoczeniem.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uzyskanie niezbędnego zakresu wiedzy i umiejętności dotyczących obowiązków i potrzeb jednostek sektora finansów publicznych dotyczących informowania i komunikowania się z otoczeniem. Przygotowanie pracowników tych jednostek do opracowania kluczowych elementów oraz wdrożenia systemu zarządzania procesami informowania i komunikowania w swoich jednostkach.

Program szkolenia

1. Cele i funkcje informacji i komunikacji w systemie zarządzania jednostką administracji publicznej

 • informacja a komunikacja
 • komunikacja wewnętrzna (pionowa i pozioma)
 • komunikacja zewnętrzna

2. Obowiązki w zakresie informacji i komunikacji z otoczeniem w świetle prawa

 • konstytucja RP
 • ustawy ustrojowe (o samorządzie gminy, powiatu i województwa)
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • ustawa o finansach publicznych
 • ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • ustawy o ochronie informacji
 • inne przepisy

3. Podstawowe obszary zarządzania informacją i komunikacją w urzędzie

 • ochrona informacji
 • obieg i udostępnianie informacji wewnątrz jednostki
 • udostępnianie informacji na zewnątrz i jej publikowanie
 • pozyskiwanie i gromadzenie informacji z otoczenia
 • komunikowanie się z otoczeniem (konsultacje społeczne)

4. Zarządzanie procesami informowania - warsztaty

 • zarządzanie ochroną informacji
 • zarządzanie procesami informowania (udostępniania na wniosek, publikowania)
 • obowiązki i potrzeby w zakresie archiwizowania informacji

5. Zarządzanie procesami komunikowania i konsultacji społecznych - warsztaty

 • proces komunikowania i jego zakłócenia
 • techniki aktywnego słuchania
 • planowanie procesów konsultacji
 • monitorowanie i ocena przebiegu konsultacji

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY