Szkolenia dla strefy budżetowej

Wzory pism w postępowaniu administracyjnym

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy w przedmiocie procedury administracyjnej w ujęciu praktycznym. Uczestnicy szkolenia będą samodzielnie tworzyć pisma wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym, po krótkim teoretycznym przygotowaniu. Takie praktyczne ujęcie postępowania administracyjnego pozwoli na lepsze przygotowanie uczestników do pracy z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego. Treści teoretyczne uzupełnione zostaną przykładami z zakresu stosowania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zdobyta wiedza zostanie utrwalona poprzez wykonywanie ćwiczeń. Problematyka przedstawiona zostanie na tle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Na co zwracać uwagę przy tworzeniu pism w postępowaniu administracyjnym?
 • Czym różni się zawiadomienie o wszczęciu postępowania od zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego?
 • W jaki sposób zawiadamiać o niedochowaniu terminu załatwienia sprawy?

Cele szkolenia

1. Poznanie praktycznego ujęcia postępowania administracyjnego
2. Zapoznanie się z wielością pism w postępowaniu administracyjnym
3. Zwrócenie uwagi na najważniejsze elementy poszczególnych pism
4. Ćwiczenie praktycznego stosowania KPA

Program szkolenia

1. Wprowadzenie teoretyczne

 • Dynamiczne ujęcie postępowania administracyjnego
 • KPA a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

2. Właściwość organów

 • Przekazanie pisma do organu właściwego

3. Wszczęcie postępowania

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

4. Załatwianie spraw

 • Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie

5. Doręczenia

 • Potwierdzenie odbioru pisma
 • Informacja o sposobie doręczenia

6. Wezwania

 • Wezwanie w formie pisemnej

7. Protokoły i adnotacje

 • Protokół przesłuchania
 • Protokół oględzin
 • Adnotacja urzędowa

8. Decyzje

 • Wybrane decyzje wydawane w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

9. Odwołania

 • Decyzja w wyniku samokontroli
 • Przekazanie akt sprawy do wyższej instancji

10. Wznowienie postępowania

 • Postanowienie o wznowieniu postępowania
 • Decyzja

11. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji

 • Decyzje administracyjne w przedmiocie

12. Wydawanie zaświadczeń

 • Odmowa wydania zaświadczenia

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY