Szkolenia dla strefy budżetowej

Kontrola w administracji rządowej od A do Z

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Celem szkolenia "Kontrola w administracji rządowej" jest

 • uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w której po raz pierwszy po 1997 r. dokonano w polskim porządku prawnym normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli w ramach sektora administracji rządowej
 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe oraz praktyczne warsztaty przygotowujące do prawidłowego stosowania ustawy o kontroli w administracji rządowej (obserwacje praktyczne, prezentacja dobrych praktyk)
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy, jak również problemów stricte praktycznych, które powstają w trakcie przygotowywania i organizacji kontroli, jej prowadzenia oraz realizacji i egzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych

Korzyści dla uczestników

 • dla kierowników i pracowników jednostek kontrolujących – uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli, formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a następnie egzekwowanie ich wykonania zgodnie z reżimem ww. ustawy
 • dla kierowników i pracowników jednostek kontrolowanych – uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu realizowania kontroli zewnętrznych, które będą prowadzone zgodnie z reżimem ww. ustawy, uzyskanie wiedzy w zakresie praw i obowiązków zarówno kontrolujących, jak i kontrolowanych, uzyskanie wiedzy w zakresie środków i trybu odwoławczego od ustaleń kontroli
 • dla osób, które niedawno podjęły pracę w sektorze administracji rządowej – zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i kwalifikacji praktycznych w zakresie zasad i trybu kontroli w administracji rządowej (szczególnie istotne dla uczestników nie posiadających wykształcenia prawniczego)

Program szkolenia

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – podsumowanie i ewaluacja obowiązujących rozwiązań prawnych po 5 latach obowiązywania ustawy

2. Czym jest nadzór i kontrola? – próba definicji: ujęcie prawne, ujęcie zarządcze, ujęcie praktyczne

3. Rodzaje kontroli (wg 4 kryteriów podstawowych)

4. Podstawowe pojęcia – siatka pojęć

5. Cele prowadzenia kontroli (cel podstawowy i cel dodatkowy)

6. Funkcje prowadzenia kontroli

7. Zakres przedmiotowy ustawy

8. Zakres podmiotowy ustawy – uczestnicy postępowania kontrolnego

 • Prawa i obowiązki kontrolera
 • Prawa i obowiązki kierownika komórki do spraw kontroli
 • Prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej
 • Prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej

9. Kryteria prowadzenia kontroli

 • Cztery złote kryteria kontrol
 • Kryterium prawidłowości
 • Kryterium wykonywania zadań

10. Zasady postępowania kontrolnego

11. Tryby przeprowadzenia kontroli

 • Tryb zwykły
 • Tryb uproszczony

12. Dokumentacja kontroli

13. Akta kontroli

14. Prawo wglądu do akt kontroli i zasady ich udostępniania

15. Informacje o wynikach kontroli

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY