Szkolenia dla strefy budżetowej

Ubezpieczenie karnoskarbowe w budżecie

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Cel szkolenia:

 • zapoznać osoby odpowiedzialne za sprawy rachunkowe i finansowo księgowe w jednostkach budżetowych z rozwiązaniami ubezpieczeniowymi obejmującymi ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej

Program szkolenia

1. Odpowiedzialność karnoskarbowa funkcjonariuszy publicznych

 • podstawowe normy prawa dotyczące odpowiedzialności, karnoskarbowej w budżetówce
 • najnowsze zmiany ustawodawstwa
 • tendencje rozwojowe i obszary podwyższonego ryzyka karnoskarbowego

2. Odpowiedzialność pracownicza i zarządcza

 • zasady i realizacja odpowiedzialności pracowniczej funkcjonariuszy
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowniczej
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy za rażące naruszenia prawa
 • rozszerzenie zakresu ubezpieczeń urzędniczych na odpowiedzialność karnoskarbową

3. Ubezpieczenia ochrony karnoskarbowej dla podmiotów publicznych

 • oferta rynkowa ubezpieczeń karnoskarbowych
 • zakres i organizacja usług pokrywanych z ubezpieczenia
 • obowiązujący trigger czasowy i jego konsekwencje
 • ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

4. Ochrona karnoskarbowa dla osób odpowiedzialnych za rachunkowość

 • ochrona w zakresie pokrycia kosztów sporu podatkowego
 • ochrona w zakresie kar i grzywien karnoskarbowych
 • ograniczenia odpowiedzialności
 • obowiązujące triggery czasowe i ich konsekwencje
 • procedura zawarcia ubezpieczenia i oferta rynkowa
 • praktyka funkcjonowania ubezpieczenia karnoskarbowego

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY