Szkolenia dla strefy budżetowej

Podatek VAT 2015 w praktyce

Kalendarz

Karpacz

Podatek VAT 2015 w praktyce
bez noclegu / z noclegiem - szczegóły w harmonogramie
2015-12-03

Wrocław

Podatek VAT 2015 w praktyce 2015-12-03

Program szkolenia

Problemy dotyczące rozliczenia podatku VAT

I.  Wybrane zagadnienia z zakresu podatku VAT w kontekście zmian obowiązujących od 204 r. z uwzględnieniem praktyki oraz najnowszego orzecznictwa sądów i organów podatkowych

1. Moment powstania obowiązku podatkowego

 • moment dostawy towarów (w tym m.in.: stosowanie formuł INCOTERMS, sprzedaż wysyłkowa; dostawy towarów, dla których przewidziano okresy rozliczeniowe)
 • moment wykonania usługi (w tym m.in.: refakturowanie usług; usługi budowlane)
 • czynności, dla których przewidziano szczególne momentu powstania obowiązku podatkowego
 • przedpłaty a obowiązek podatkowy (w tym przedpłaty dot. transakcji zagranicznych)
 • kaucje a podatek VAT

2. Podstawa opodatkowania

 • aport do spółki prawa handlowego
 • nieodpłatne przekazania
 • sprzedaż towarów/usług po symbolicznej cenie
 • sprzedaż wysyłkowa
 • sprzedaż towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu a świadczenia z tym związane (atesty, transport itp.)
 • podstawa opodatkowania przy najmie/dzierżawie w kontekście refakturowania mediów (wyrok TSUE z dnia 15 kwietnia 2015 r.)
 • faktury korygujące „in minus” oraz „in plus”
 • korekta podstawy opodatkowania z tytułu WNT

3. Podatek naliczony

 • przesłanki warunkujące powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • termin odliczenia podatku naliczonego (w tym zasada:  „jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych”
 • duplikat faktury a podatek naliczony
 • faktury korygujące „in minus” oraz „in plus”
 • wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego w kontekście aktualnych kierunków kontroli organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej
 • podatek naliczony a zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych
 • podatek VAT a proporcja (art. 90-91 ustawy o VAT)

4. Samochody a podatek VAT

 • zakres pojazdów objętych regulacją art. 86a ustawy o VAT
 • pojęcie „wydatków związanych z pojazdami samochodowymi”
 • samochody wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej
  • w tym:
  • samochody spełniające określone wymagania techniczne
  • samochody przeznaczone do wynajmu/odsprzedaży
 • samochody wykorzystywane do celów „mieszanych”, w tym m.in.
  • ewidencja przebiegu pojazdu (sposób prowadzenia, wady, pomyłki, braki informacji itd.)
  • VAT-26 a jego aktualizacja
 • nieodpłatne bądź odpłatne udostępnienie samochodu firmowego do celów prywatnych pracownika
 • sprzedaż samochodu firmowego a stawka podatku VAT
 • odliczanie podatku naliczonego przy zakupie paliwa z uwzględnieniem zmiany przepisów od dnia 1 lipca 2015 r.

5. „Ulga na złe długi”

 • prawo do stosowania „ulgi na złe długi” po stronie wierzyciela
 • obowiązek stosowania „ulgi na złe długi” po stronie dłużnika
 • „ulga na złe długi” a transakcja barterowa
 • „ulga na złe długi” a kompensata
 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

6. Pozostałe wybrane zagadnienia

 • ZFŚS a podatek VAT
 • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 • pojęcie „kompleksowości” świadczenia na gruncie podatku VAT na przykładzie usługi automatyki przemysłowej
 • zmiany w zakresie zwolnień z kas fiskalnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

II. Zmiany w zakresie podatku VAT wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r./1 styczeń 2016 r.

 • zmiany w zakresie stosowania mechanizmu „odwrotnego obciążenia”
 • zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy (lista tzw. towarów wrażliwych, kaucja gwarancyjna)
 • zmiany w zakresie stawek podatku VAT
 • zmiany w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego (działalność gospodarcza vs działalność niebędąca działalnością gospodarczą)
 • zmiany dotyczące zakupów paliwa oraz „ulgi na złe długi”

 

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: