Szkolenia dla strefy budżetowej

Podatek VAT 2016 w praktyce

Kalendarz

Wrocław

Podatek VAT 2016 w praktyce 2016-06-02

Katowice

Podatek VAT 2016 w praktyce 2016-05-20

Kraków

Podatek VAT 2016 w praktyce 2016-05-12

Poznań

Podatek VAT 2016 w praktyce 2016-05-16

Łódź

Podatek VAT 2016 w praktyce 2016-05-12

Trójmiasto

Podatek VAT 2016 w praktyce 2016-06-15

Warszawa

Podatek VAT 2016 w praktyce 2016-05-20

Szczecin

Podatek VAT 2016 w praktyce 2016-05-23

Program szkolenia

Rozliczanie podatku od towarów i usług VAT 2016

Wybrane zagadnienia z zakresu podatku VAT w kontekście zmian przepisów oraz najnowszego orzecznictwa sądów i organów podatkowych

I. Najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT - lipiec 2015 r. / styczeń 2016 r.

 • zmiany w zakresie stosowania mechanizmu „odwrotnego obciążenia”
  • status nabywcy a mechanizm „odwrotnego obciążenia”
  • limity kwotowe względem niektórych towarów
  • limity kwotowe a umowy ramowe
  • informacje podsumowujące w obrocie krajowym
 • zmiany dotyczące zakupów paliwa oraz „ulgi na złe długi”
 • zmiany w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – „preproporcja”
  • kategorie podatników zobowiązanych do stosowania „preproporcji”
  • działalność gospodarcza a działalność niebędąca działalnością gospodarczą
  • sposoby wyliczania preproporcji

II. Bieżące problemy z zakresu podatku VAT – praktyka i orzecznictwo

1. Moment powstania obowiązku podatkowego

 • moment dostawy towarów (w tym m.in.: stosowanie formuł INCOTERMS, sprzedaż wysyłkowa; dostawy towarów, dla których przewidziano okresy rozliczeniowe)
 • moment wykonania usługi (w tym m.in.: wykonanie usługi a protokół zdawczo-odbiorczy; usługi świadczone przez określony czas – np. licencje)
 • odsprzedaż (refakturowanie) usługi (ujęcie praktyczne)
 • czynności, dla których przewidziano szczególne momentu powstania obowiązku podatkowego
 • przedpłaty a obowiązek podatkowy (w tym przedpłaty dot. transakcji zagranicznych)
 • kaucje a podatek VAT
 • voucher a podatek VAT

2. Podstawa opodatkowania

 • aport do spółki prawa handlowego
 • nieodpłatne przekazania towarów/usług (w tym kwestia konsumpcyjnego charakteru towarów)
 • sprzedaż towarów/usług po symbolicznej cenie
 • sprzedaż wysyłkowa
 • sprzedaż towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu a świadczenia z tym związane (atesty, cięcie, transport itp.)
 • podstawa opodatkowania przy najmie/dzierżawie w kontekście refakturowania mediów (wyrok TSUE z dnia 15 kwietnia 2015 r.)
 • faktury korygujące „in minus” oraz „in plus”
 • korekta podstawy opodatkowania z tytułu WNT w świetle najnowszych interpretacji MF

3. Podatek naliczony

 • przesłanki warunkujące powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • termin odliczenia podatku naliczonego (w tym zasada: „jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych”
 • duplikat faktury a podatek naliczony
 • faktury korygujące „in minus” oraz „in plus”
 • wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego w kontekście aktualnych kierunków kontroli organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej
 • podatek naliczony a zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych
 • podatek VAT a proporcja (art. 90-91 ustawy o VAT)

4. Samochody a podatek VAT

 • zakres pojazdów objętych regulacją art. 86a ustawy o VAT
 • pojęcie „wydatków związanych z pojazdami samochodowymi”
 • samochody wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej, w tym:
  • samochody spełniające określone wymagania techniczne
  • samochody przeznaczone do wynajmu/odsprzedaży
 • samochody wykorzystywane do celów „mieszanych”, w tym m.in.:
  • ewidencja przebiegu pojazdu (sposób prowadzenia, wady, pomyłki, braki informacji itd.)
  • VAT-26 a jego aktualizacja
 • nieodpłatne bądź odpłatne udostępnienie samochodu firmowego do celów prywatnych pracownika
 • sprzedaż samochodu firmowego a stawka podatku VAT
 • odliczanie podatku naliczonego przy zakupie paliwa z uwzględnieniem zmiany przepisów od dnia 1 lipca 2015 r.

5. Pozostałe wybrane zagadnienia

 • ZFŚS a podatek VAT
 • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście „eksportu” usług
 • dostawa gruntów niezabudowanych oraz budynków, budowli lub ich części a zwolnienie od podatku (w tym m.in. kwestia pojęcia „pierwszego zasiedlenia”)
 • umowy barterowe oraz umowy o współdziałaniu a VAT
 • korekta „in minus” a możliwość wystawienia faktury korygującej zbiorczej
 • 0% stawka VAT a przedpłata na poczet eksportu towarów

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: