Szkolenia dla strefy budżetowej

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem

Kalendarz

Poznań

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem 2018-10-12

Kraków

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem 2018-10-22
Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem 2018-09-28

Warszawa

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem 2018-10-22

Katowice

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem 2018-10-12

Program szkolenia

1. Pojęcie kontroli zarządczej

2. Różnice między kontrolą zarządczą a audytem, między kontrolą finansową a kontrolą zarządczą

3. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach administracji publicznej

4. Cele kontroli zarządczej

 • w jakim celu wprowadzamy mechanizmy kontrolne wskazane w standardach kontroli zarządczej

5. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie obowiązków wynikających z ich treści dla jednostki administracji publicznej

 • środowisko wewnętrzne
 • cele i zarządzanie ryzykiem
 • mechanizmy kontroli
 • informacja i komunikacja
 • monitorowanie i ocena

6. Podział obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach

7. Planowanie celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem w jednostce

8. Raportowanie osiągania celów i realizacji zadań

9. Zarządzanie ryzykiem

 • wyjaśnienie podstawowych definicji: ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem
 • cele i zasady zarządzania ryzykiem
 • zarządzanie ryzykiem jako obligatoryjny element kontroli zarządczej
 • omówienie krok po kroku przykładowej procedury zarządzania ryzykiem
 • kreślenie misji jednostki oraz podstawowych celów na poziomie komórek organizacyjnych
 • przeprowadzenie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka dotyczących celów i zadań realizowanych w jednostce
 • przedstawienie i omówienie przykładowego podsumowania procesu analizy ryzyka
 • przedstawienie nieskutecznych metod wdrożenia i stosowania procedury zarządzania ryzykiem – dlaczego wdrożone procedury nie przynoszą spodziewanych korzyści?

10. Samoocena systemu kontroli zarządczej

 • korzyści i ograniczenia
 • etapy postępowania

11. Składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce

 • źródła zapewnienia
 • konsekwencje złożenia oświadczenia

12. Przykładowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostce

13. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY