Szkolenia dla strefy budżetowej

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem

1. Kontrola zarządcza – wprowadzenie

 • Kontrola zarządcza – definicje i pojęcia
 • Cele kontroli zarządczej
 • Standardy kontroli zarządczej - komunikat Ministra Finansów dotyczący zarządzania ryzykiem, samooceny oraz mechanizmów kontrolnych

2. Zarządzanie ryzykiem

 • Omówienie i wyjaśnienie definicji, w tym: ryzyko; czynniki ryzyka, apetyt na ryzyko, zarządzanie ryzykiem, mapa ryzyka
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem
 • Korzyści jednostkki w związku z dokumentowaniem procesu zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie ryzykiem – prezentacja przykładowych metod dokumentowania analizy ryzyka
 • Wpeowadzenie procedury zarządzania ryzykiem krok po kroku
  • identyfikacja i określenie celów działalności jednostki
  • identyfikacja zadań służących realizacji celów
  • określenie zdarzeń mających wpływ na osiągniecie wyznaczonych celów
  • analiza ryzyka zdarzeń pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz skutków ewentualnych następstw
  • określenie odpowiedniej reakcji na istotne zagrożenia
  • podejmowanie działań zaradczych – wprowadzanie dodatkowych mechanizmów kontrolnych
  • informowanie pracowników o wynikach procesu zarządzania ryzykiem
  • monitorowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem
 • Czy wprowadzenie procedury zarządzania ryzykiem jest kosztownym i pracochłonnym działaniem? – przykłady skutecznych, bezkosztowych wdrożeń w administracji publicznej
 • Przeprowadzenie na wybranych przykładach procesu identyfikacji i analizy ryzyka oraz przygotowanie podsumowania procesu - warsztaty
 • Przykłady nieskutecznych metod wdrożenia i stosowania procedury zarządzania ryzykiem – błęy, których należy się wystrzegać – dlaczego metody matematyczne analizy ryzyka w przypadku administracji publicznej nie mają sensu?

3. Samoocena stanu kontroli zarządczej

 • Cel dokumentowania procesu samooceny
 • Kto i jakie korzyści jednostka może uzyskać w związku z dokumentowaniem procesu samooceny
 • Przykłady skutecznych wdrożeń samooceny w administracji publicznej
 • Zakres procedury samooceny – prezentacja przykładowych metod dokumentowania samooceny
 • Przykłady bezsensownych metod wdrożenia samooceny

Osoby zainteresowane szkoleniami z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, zapraszamy na naszą nową stronę internetową.

szkolenia z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiemNOWY