Szkolenia dla strefy budżetowej

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Dokumentacja pracownicza i akta osobowe"

Wiedza:

 • pozyskanie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu prawa pracy – prowadzenia akt i i dokumentacji pracowniczej

Umiejętności:

 • prawidłowe tworzenie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych
 • praktyczna znajomość prawa pracy niezbędna osobom pracującym w działach personalnych, kadr i księgowości oraz dla pracodawców

Adresaci szkolenia:

 • pracodawcy
 • pracownicy działów kadr i księgowości

Program szkolenia

I. Akta osobowe pracownika

1. Nowa ustawa oraz rozporządzenie wykonawcze zmieniające zasady prowadzenia i okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej – których pracowników dotyczą nowe regulacje?

2. Dokumentacja pracownicza prowadzona w formie elektronicznej – obowiązki pracodawcy

3. Teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABCD

 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części A
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części B
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części C
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części D
 • odmienne zasady prowadzenia akt osobowych

4. Kwestionariusze osobowe: kandydata na pracownika oraz pracownika

5. Katalog danych osobowych i dokumentów członków rodziny pracownika, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę, w tym dokumenty przetwarzane dla potrzeb zfśs

6. Dokumentacja pracownicza regulowana przepisami bhp

8. Dokumentacja pracownicza związana z karami porządkowymi

9. Informowanie pracowników o monitoring oraz inne dokumenty związane z zatrudnieniem pracowniczym

 • dokumentacja związana z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy
  • tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy
  • wniosek pracownika o ruchomy czas pracy
  • listy obecności
  • zakres obowiązkowych  informacji w karcie ewidencji czasu pracy
   • podróż służbowa – jak rozliczyć i dokumentować czas pracy – przykłady, orzeczenia SN
   • ruchomy czas pracy po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy
   • zasady wnioskowania oraz odpracowania przez pracownika wyjścia w godzinach pracy dla celów prywatnych obowiązujące po ostatnich zmianach Kodeksu pracy
   • wniosek o wolne celem załatwienia spraw prywatnych
 • dokumentacja urlopowa
 • dokumentacja płacowa
 • pozostałe dokumenty, w tym dot. przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

II. Druki: umowy o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę

1. Umowa o pracę

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie

4. Inne dokumenty obowiązkowo stosowane w zatrudnieniu pracowników

III. Świadectwo pracy

1. Aktualny wzór świadectwa pracy

2. Tryb i forma wnioskowania o wydanie świadectwa pracy po zmianie przepisów

3. Wydawanie świadectwa pracy członkom rodziny po zmarłym pracowniku w świetle ostatnich zmian

IV. Przepisy o okresach przechowywania i wydawania dokumentacji dokumentów pracowniczych. Pozostałe zmiany w kodeksie pracy

1. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat – których pracowników będą obowiązywały nowe terminy przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych

2. Raporty informacyjne do ZUS – zakres, zasady przekazywania

3. Uprawnienia pracowników dotyczące pozyskiwania od pracodawców dokumentacji pracowniczej

 • w trakcie zatrudnienia
 • związku z upływem obowiązujących okresów przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu stosunku pracy

4. Bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę – wymagane dokumenty

5. Obowiązujące pracodawców terminy na dostosowanie do nowych regulacji dot. prowadzenia, przetwarzania i przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

6. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko pracownikom związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY